ของฝาก ของที่ระลึก ชลบุรี

Otop & Souvenir – หนึ่งผลิตภันฑ์หนึ่งตำบล (ชลบุรี)

ที่เที่ยวพัทยา.com ขอเสนอข้อมูล

ที่

สินค้า (ผลิตภัณฑ์)

ที่อยู่

เลขที่

 หมู่ที่  ตำบล  อำเภอ

ชื่อประธาน/ผู้ประกอบการ

หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต

โทรศัพท์

ระดับ

 ดาว

 

อาหาร

             

1

น้ำพริกปลาดุกทรงเครื่อง

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

5

2

น้ำพริกกุ้งกรอบ

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

5

3

น้ำพริกปลาย่าง

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

5

4

น้ำพริกแมงดา

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

5

5

น้ำพริกนรกกุ้ง

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

5

6

ซอสพริก

301

3

พลวงทอง

บ่อทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

0 1499 2945

5

7

น้ำพริกเผาหวาน

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3920 9394

4

8

การแปรรูปเนื้อสสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กล่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 3847 4420

4

9

การแปรรูปเนื้อสสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กล่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 3847 4420

4

10

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

นางอัจราวรรณ เจริญปัญญาพร

0 1576 5449

4

11

น้ำพริกเผากุ้ง

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านป่าไร่

0 9932 3140

4

12

น้ำพริกเผาตาแดง

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านป่าไร่

0 9932 3140

4

13

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5443

4

14

แหนมซี่โครงหมู

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กล่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5449

4

15

น้ำพริกเผาแมงดา

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

แม่บ้านสตรีบ้านป่าไร่

0 9932 3140

4

16

น้ำพริกปลาจุกจิก

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

4

17

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5449

4

18

น้ำพริกปลากะตักปรุงรส

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

4

19

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5443

4

20

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5449

4

21

น้ำพริกเผาหมูผัด

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

นางเทียน แนวอินทร์

0 9932 3140

4

22

ซอสพริก

238/12

10

บางพระ

ศรีราชา

นางสุนีย์ เจียมศิริ

0 3834 1192

4

23

แปรรูปเนื้อสุกร

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5449

4

24

เต้าหู้ไข่

98/1

5

มาบไผ่

บ้านบึง

ภิญโญ เอื้อรักษ์โอฬาร

0 3844 3897

4

25

หมูฝอย

43

5

ทุ่งขวาง

พนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

0 1576 5449

4

26

ทองม้วน

200/5

1

คลองกิ่ว

บ้านบึง

นางวีณา อติกานต์กุล

0 3820 1086

4

27

น้ำพริกกุ้งกรอบ

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

นางเทียน แนวทอินทร์

0 9932 3140

4

28

ไข่เค็ม

 

2

หนองซ้ำซาก

บ้านบึง

นางสุรีย์ เหลี่ยมสุวรรณ

0 1761 6434

4

29

น้ำพริกกุ้งจำแลง

160/4

10

ท่าบุญมี

กิ่งอ.เกาะจันทร์

นางบังอร วันน้อย

0 3820 9394

4

30

ไผ่หวาน

23

5

เกษตรสุวรรณ

บ่อทอง

กลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่หวาน

0 9092 1299

4

31

ขนมจีนแม่กิมซัว

6

1

บ้านบึง

บ้านบึง

นางจารุวรรณ ธัมมาวุฑโพ

0 3844 3009

3

32

มะม่วงโชคอนันต์

9/2

3

เกาะจันทร์

กิ่ง อ.เกาะจันทร์

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง

 

3

33

น้ำปลาแท้

44

1

บางพระ

ศรีราชา

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง

0 3834 2483

3

34

กะปิ

44

1

บางพระ

ศรีราชา

นางสมบัติ เกตุปรางค์

0 9834 6936

3

35

ปลาสละเค็ม

55/1

6

ท่าเทววงษ์

เกาะสีชัง

กลุ่มปลาสละเค็ม

0 3821 6352

3

36

หมูแดดเดียว

68/7

2

เกาะลอย

พานทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

0 3845 2113

3

37

ข้าวพองหน้าหมูหยอง

200/5

1

คลองกิ่ว

บ้านบึง

นางวีณา อภิกานต์กุล

0 3820 1086

3

38

อาหารทะเลแปรรูป

496

 

แสนสุข

เมืองฯ

กลุ่มอาชีพตำบลแสนสุข

0 3874 5681

3

39

น้ำพริกเผาป่า

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

นางเทียน แนวอินทร์

0 9932 3140

3

40

มะม่วงกวน

221

1

เหมือง

เมืองฯ

กลุ่มสตรีตตำบลเหมือง

0 3839 3859

3

41

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

80/5

11

เกาะจันทร์

กิ่งอ.เกาะจันทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่วมใจ

0 1762 5439

3

42

หัวผักกาดปรุงรส (หัวไชโป้ว)

358

8

หนองขาม

ศรีราชา

กลุ่มแม่บ้านเกาตรกรบ้านหินกอง

0 3833 8318

3

43

ขนมไทย

20

2

นามะตูม

พนัสนิคม

กลุ่มทำขนมไทย

0 9938 1419

3

44

ข้าวเกรียบพืชผัก

80/5

71

เกาะจันทร์

กิ่งอ.เกาะจันทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ

0 1762 5439

3

45

ผักปลอดสารพิษ

54/2

4

บ่อกวางทอง

บ่อทอง

นายวิชัย บุญหาร

0 3836 3396

3

46

น้ำพริกนรกปลาย่าง

25

7

สระสี่เหลี่ยม

พนัสนิคม

กลุ่มหมู่บ้านสตรีบ้านป่าไร่

0 9932 3140

3

47

มะม่วงหยี

322

4

หนองใหญ่

หนองใหญ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่างแก้วพัฒนา

0 1699 9038

3

48

น้ำปลา

27

1

หนองปลาไหล

บางละมุง

กลุ่มอาพสตรีตำบลหนองปลาไหล

0 3822 1178

3

49

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

6

2

เกษตรสุวรรณ

บ่อทอง

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์

0 1523 7559

3

50

หมูหยอง

200/5

1

คลองกิ่ว

บ้านบึง

นางวีณา อติกานต์กุล

0 3820 1086

3

51

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

64

1

คลองพลู

หนองใหญ่

กลุ่มสตรีตำบลคลองพลู

0 9232 6201

3

52

สับปะรดสด

312/1

7

บ่อวิน

ศรีราชา

นางสรัญญา พุ่มโพธิ์

0 1996 0882

3

53

น้ำพริกเผาปรุงรส

55/1

6

ท่าเทวงษ์

เกาะสีชัง

น.ส.ชูรัต เหรียญแก้ว

0 3821 6352

3

54

ปลาแดดเดียว

700/123

5

คลองตำหรุ

เมืองฯ

ปลาแดดเดียว

0 3874 3129

3

55

ขนมไทยบ้านหนองสมอ

24/4

3

ห้วยกะปิ

เมืองฯ

กลุ่มขนมไทยบ้านหนองสมอ

0 3827 5703

3

56

ซอสพริก

25

5

มาบโป่ง

พานทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

0 3874 1170

3

57

ไข่เค็มใบเตย ใบชา

6

4

หมอนนาง

พนัสนิคม

คุณกันผา นที

0 3829 3232

3

58

มะม่วงแช่อิ่ม

322

4

หนองใหญ่

หนองใหญ่

นางสมจิต ทรงโฉม

0 1699 9038

3

59

ดอกจอก

40/2

4

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

นางน้ำตาล แก้วสุวรรณ

0 9249 6640

3

60

เกลือสมุทร

10

1

คลองตำหรุ

เมืองฯ

กลุ่มเกษตรทำนาเกลือ

 

3

61

น้ำตาลมะพร้าว

20

9

นาป่า

เมืองฯ

กลุ่มอาชีพน้ำตาลนาป่า

0 3878 6384

3

62

กุ้งกุลาดำ

19

1

ท่าข้าม

พนัสนิคม

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ

0 6150 1631

3

63

ไข่เค็มใบเตย

12

3

หนองอิรุณ

บ้านบึง

ไข่เค็มใบเตยบ้านหนองสรวง

0 9505 9995

3

64

น้ำพริกแกงเผ็ด

37

5

ธาตุทอง

บ่อทอง

นางอุไร สุขสว่าง

0 3821 1561

3

65

ปลากะพงย่างหิมะ

18

7

ท่าเทววงษ์

เกาะสีชัง

กลุ่มเลี้ยงปลากะพง

0 1269 0351

3

66

น้ำพริกปลาหยอง

44

4

บางพระ

ศรีราชา

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง

0 3842 2483

3

67

สับปะรดสด

99/1

8

เขาคันทรง

ศรีราชา

นายมะลิ กลั่นด้วง

0 3829 0159

3

68

ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย

6

4

หมอนนาง

พนัสนิคม

คุณกันยา นที

0 3829 3232

3

69

ไข่เค็ม ใบเตย ใบชา

6

4

หมอนนาง

พนัสนิคม

คุณกันยา นที

0 3829 3232

3

                 
 

เครื่องดื่ม

             

1

น้ำว่านหางจรเข้

99/51

1

บ่อทอง

บ่อทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอมพนม

0 1307 4402

4

2

ไวน์ผลไม้และไวน์สมุนไพร

59/8

11

หนองขาม

ศรีราชา

บริษัท ซี วาย บอส ฟู้ด จำกัด

0 3833 8181

4

3

น้ำผลไม้หมัก

29

1

เกษตรสุวรรณ

บ่อทอง

กลุ่มสตรีและเยาวชนเกษตรสุวรรณ

0 1949 4468

4

4

น้ำหม่อน

59/8

11

หนองขาม

ศรีราชา

บริษัท ซี วาย บอส ฟู้ด จำกัด

0 3833 818

4

5

ไวน์องุ่น

58/4

2

บ่อกวางทอง

บ่อทอง

กลุ่มเกาตรกรตำบลบ่อกวางทอง

0 3836 3347

4

6

น้ำอ้อยสด

59

7

คลองกิ่ว

บ้านบึง

กลุ่มสตรีบมาบลำบิด

0 3826 0466

3

7

น้ำสมุนไพรลูกยอ

61/2

4

หนองขยาด

พนัสนิคม

นางศศิวิมล

0 3847 8005

3

8

น้ำฝรั่ง

31/9

5

หนองข้างคอก

เมือง

นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ

0 9985 2468

3

9

น้ำว่านหางจรเข้

47/16

6

วัดสุวรรณ

บ่อทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสุวรรณ

0 1429 3285

3

10

น้ำมะพร้าว

24/10

3

คลองกิ่ว

บ้านบึง

กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าน้ำ

0 1781 0889

3

                 
 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

             

1

ผ้าบาติก

333

3

เสม็ด

เมือง

ผ้าบาติก

0-1939-0450

4

2

เสื้อลายดอก

61/6

9

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองบัวแค

0 3823 1297

3

3

เสื้อยืดโปโล

61/6

9

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มอาชีพสตรี

0 3823 1297

3

4

ผ้าฝ้ายทอมือ อ.บ้านบึง

24/1

3

คลองกิ่ว

บ้านบึง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าน้ำ

3

5

ตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อสงกรานต์)

118

5

มาบไผ่

บ้านบึง

ตัดเย็บเสื้อผ้า

0 9246 6308

3

6

รองเท้าหนัง

31/96

8

บ้านสวน

เมืองฯ

นางบัวพา เพียรงาม

0 1576 7795

3

                 
 

เครื่องใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง

             

1

กระเป๋าพิกุล

36

พนัสนิคม

พนัสนิคม

นายคมกฤช บริบูรณ์

0 3896 1313

5

2

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

29

7

ไร่หลักทอง

พนัสนิคม

นางสนม สมงาม

0 1947 4727

5

3

จักสานไม้ไผ่

36

พนัสนิคม

พนัสนิคม

นายคมกฤช บริบูรณ์

0 3896 1313

5

4

จักสานไม้ไผ่

29

7

ไร่หลักทอง

พนัสนิคม

นางสนม สนงาม

01-9474727

4

5

จักสานไม้ไผ่

29

7

ไร่หลักทอง

พนัสนิคม

นางสนม สนงาม

01-3057179

4

6

ดอกไม้เกล็ดปลา

12

2

หน้าพระธาตุ

พนัสนิคม

นางจรูญ นักเคน

038-366252

4

7

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

61/106

5

สัตหีบ

สัตหีบ

นางรุ่งทิวา ม่วงศิริ

07-0256122

4

8

แจกันเซรามิค

52/2

2

หนองปรือ

พนัสนิคม

น.ส.อัญชัน รอดทอง

01-9914062

4

9

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่

751/11

มะขามแหย่ง

พนัสนิคม

น.ส. นุชจรี วงษ์มณีวรรณ

038-275504

4

10

ตะกร้าไก่มีฝา

52/3

3

หนองปรือ

พนัสนิคม

น.ส.อัญชัน รอดทอง

01-9914062

4

11

ดอกไม้จากดินไทย

42/14

3

เสม็ด

เมือง

นางธรพร พ้นภัยพาว

01-9390450

4

12

ดอกบัวจากดินหอม

23/45

1

หนองปรือ

บางละมุง

นางสาวสุนันท์ มีวีระสม

038-249760

4

13

ต้นกล้วยจากดินหอม

23/45

1

หนองปรือ

บางละมุง

นางสาวสุนันท์ มีวีระสม

038-249760

4

14

เฟอร์นิเจอรเด็ก

163/7

3

หนองอิรุณ

บ้านบึง

นายศิลาณุ มั่งคั่ง

038-297100

4

15

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

74/12

3

บ้านสวน

เมือง

นางอารีย์ ลิ้มประเสริฐ์

01-8658334

4

16

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

26

1

หนองซ้ำซาก

บ้านบึง

นางจรี ญาติพินิจ

038-443819

4

17

ดอกบัวชมพูจากผ้าใยบัว

23/45

1

หนองปรือ

บางละมุง

นางสาวสุนันท์ มีวีระสม

038-249760

4

18

ดอกดาหลาจากผาใยบัว

23/45

1

หนองปรือ

บางละมุง

นางสาวสุนันท์ มีวีระสม

038-249760

4

19

ฝาชีดาว

13/2

10

นาวังหิน

พนัสนิคม

นางบุญธรรม วิเชียร

09-7691825

4

20

ครกหินอ่างศิลา

9/76

3

เสม็ด

เมือง

นายขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์

038-398114

4

21

แจกันเซรามิค

13/1

2

บ้านช้าง

พนัสนิคม

นางบุญเรือง จันทร์ทอง

06-144098

4

22

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

204

4

บางพระ

ศรีราชา

นางเกษศฎา อ่อนประไพ

09-25984027

3

23

เถาวัลย์ประดิษฐ์

1/4

แสนสุข

เมือง

นางธโลทร จันทร์เลิศฟ้า

09-7485441

3

24

ดอกไม้จากยางพารา

18/3

4

วัดทอง

พนัสนิคม

นางนริญชา เถื่อนทรัพย์

038-366402

3

25

ถาดเตงลั้งกลม

83/2

13

นาเริก

พนัสนิคม

นางเสาว์ วชิรวิทยากร

038-209055

3

26

จักสานสุ่มไก่

44

8

หัวถนน

พนัสนิคม

นายสมพงษ์ วงษ์แก้ว

038-263565

3

27

ตุ๊กตาเซรามิค

98/30

8

หนองอิรุณ

บ้านบึง

นายพรชัย จันทบาล

038-291429

3

28

อิฐแดงหรืออิฐมอญ

61/1

4

หนองกะขะ

พานทอง

นายจำรัส ประเสริฐธีระชัย

038-451224

3

29

ตะกร้าไก่

50

1

หนองเหียง

พนัสนิคม

นางจงกล ธาราดล

038-463320

3

30

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

4

3

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

นางละมุล ประกอบธรรม

038-704087

3

31

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

23/45

1

หนองปรือ

บางละมุง

นางสาวสุนันท์ มีวีระสม

038-249760

3

32

ผ้าถูพื้นเอนกประสงค์

1

14

หนองปรือ

บางละมุง

นายวินัย ปั้นประสงค์

09-402201

3

33

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

วัดป่ายุบ

หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง

พระสมุห์อนุชา วังสะะมโม

09-9316050

3

34

ฝาชีดาว

46

7

นาวังหิน

พนัสนิคม

นางลูกอินทร์ พูนสวัสดิ์

038-463512

3

35

ดอกไม้ประดิษฐ์

6

3

ห้างสูง

หนองใหญ่

นางมณี ภัคสุภาพล

09-0009802

3

36

มาลัยดอกกุหลาบจากดินหอม

5

4

พานทอง

พานทอง

นางอรพรรณ เสริมชีพ

038-740451

3

37

ดอกไม้ผ้าใยบัว

5

5

โป่ง

บางละมุง

นางสมนึก สวัสดิ์ชุติตระกูล

09-2129604

3

38

ดอกไม้จากเกร็ดปลา

241/1

7

หนองขาม

ศรีราชา

นางสาวสมพร ชูชื่น

01-7617199

3

39

ภาพนูนต่ำ

9/41

1

สุรศักดิ์

ศรีราชา

นางกรกมล สว่างไสว

09-0997715

3

40

กระดาษจากใบสัปปะรด

571

7

เขาคันทรง

ศรีราชา

นางสุนิสา ศรีประเสริฐ

3

41

กล่องกระดาษทิชชู

96/2

1

หนองขาม

ศรีราชา

นางทิพยา ต้นธนาธิป

01-7230339

3

42

ไม้กวาดดอกหญ้า

75/5

9

เกาะจันทร์

เกาะจันทร์

นางบุญธรรม รื่นรมย์วารี

06-0889120

3

43

ตะกร้าทางมะพร้าว

59

4

วัดสุวรรณ

บ่อทอง

นางมงคล พงษ์เถื่อน

09-5437373

3

44

ไม้กวาดดอกหญ้า

325

3

เกตรสุวรรณ

บ่อทอง

นางสุพิน ฝอยทอง

09-8302284

3

45

ดอกไม้ประดิษฐ์

77

1

วัดสุวรรณ

บ่อทอง

นางบรรจบ รัตนพรประเสริฐ

09-2413762

3

                 
 

ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

             

1

รถสามล้อเครื่อง

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

ศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

2

เรือสำเภา

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

ศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

3

หุ่นพรีเคเตอร์

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

4

รถมอเตอร์ไซด์ชอปเปอร์

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

5

รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

ศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

6

รถตุ๊ก ตุ๊ก

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

ศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

7

หุ่นชุดดนตรีไทย

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มศิลปะเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

8

ศาลา 8 เหลี่ยม “สวนในบ้าน”

16

 

พนัส

พนัสนิคม

นายธานินทร์ วิโนทพรรษ์

0 3846 2345

4

9

รถเวสป้า

50/571

5

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มศิลปะเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0 1339 3345

4

10

โคมเทียนกระจก

16

6

พนัสนิคม

พนัสนิคม

นายธานินทร์ วิโนทพรรษ์

0 3846 2345

4

11

ผลไม้ดินปั้น

76/1

2

หมอนนาง

พนัสนิคม

นายเฮม อับดุลเลาะ

0 3829 3349

4

12

หุ่นทาโร่เล็ก

50/570

5

หนองปรือ

บางละมุง

ศิลปเครื่องยนต์อะไหล่เก่า

0-1339-3345

3

13

เรือนไทยกระดาษ

6

บ้านบึง

บ้านบึง

นายชาตรี เนื่องจำนงค์

0-3844-4599

3

14

เรือนไทยจากไม้ไผ่

29

 

บ้านบึง

บ้านบึง

นายสมบุญ เชื้ออิ่ม

0 9094 5245

3

15

ศิลปะประดิษฐ์จากไม้ทรงไทยประยุกต์

102

8

บ้านสวน

เมือง

ด.ต.สุกพล ภักดีศรี

0 3828 8245

3

16

ประติมากรรมจากแก้ว

62/1

3

นาเล็ก

พนัสนิคม

นายวสันต์ ไชยเสน

0 9094 5245

3

                 
 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

             

1

แชมพูสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยง

155

10

สุรศักดิ์

ศรีราชา

หจก.จำกัดไออ้อน จำกัด

0 3832 5002

4

2

สบู่ แชมพูสมุนไพร

24/3

2

หนองซาก

บ้านบึง

กลุ่มพัฒนาสตรีหนองซาก

0 1762 6261

4

3

แชมพู

141

7

พานทอง

พานทอง

น.ส.อรุณี ทองสว่าง

0 3845 1045

4

4

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน

71

6

หนองตำลึง

พานทอง

กลุ่มสตรีแมบ้านพัฒนาหนองตำลึง

0 3820 6156

4

5

สบู่เหลวมะขามผสมแครอท

141

7

พานทอง

พานทอง

น.ส.อรุณี ทองสว่าง

0-3845-1045

4

6

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน

21/50

4

ห้วยกะปิ

เมืองฯ

กลุ่มสตรีห้วยกระปิ

0-3838-5222

4

7

ครีมนวดผม

141

7

พานทอง

พานทอง

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย

0-3845-1045

4

8

แชมพูใบหญ้านาง

71

6

หนองตำลึง

พานทอง

นางพิมพร วุฒิปัญญารัตนกูล

4

9

น้ำมันหอมสมุนไพร

199

4

หนองไม้แดง

เมือง

กลุ่มสตรีหนองไม้แดง

 

3

10

แชมพูสระผม/ครีมนวดผน้ำมันหม่อง

2

4

โคกขี้หนอน

พานทอง

อาชีพสตรีโคกสุวรรณพัฒนา

0 3829 4349

3

11

ครีมอาบน้ำขมิ้น

71

6

หนองตำลึง

พานทอง

กลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนาหนองตำลึง

0 1864 2576

3

12

น้ำหอมกันยุงตะไคร้หอม

141

7

พานทอง

พานทอง

นางสุภางค์ กองสว่าง

 

3

13

แชมพูสมุนไพร

20

5

หนองปลาไหล

บางละมุง

กลุ่มอาชีพสตรี

0 3824 0070

3

14

ครีมอาบน้ำสมุนไพร (มะขาม)

71

6

หนองตำลึง

พานทอง

กลุ่มแม่บ้านหนองตำลึง

0 3820 6156

3

15

แชมพูสมุนไพร

20

5

หนองปลาไหล

บางละมุง

กลุ่มส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน

0 3942 1160

3

16

ครีมอาบน้ำสมุนไพร

71

6

หนองตำลึง

พานทอง

กลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนาหนองตำลึง

0 3820 6156

3

17

การบูร

1

14

หนองปรือ

บางละมุง

กลุ่มอาชีพสตรี

0 9094 0201

3

18

แชมพูสระผม ครีมนวด
สมุนไพรว่านหางจรเข้

 

หนองรี

เมือง

กลุ่มแชมพูครีมนวดผม

0 828 6629

3

19

สบู่สมุนไพรทองพันชั่ง

108

 

บางปลาสร้อย

เมือง

สบู่สมุนไพรทองพันชั่ง

0 3828 6376

3

20

แชมพูสระผมดอกอัญชัญ

221

1

เหมือง

เมือง

กลุ่มสตรีตำบลเหมือง

0 383 3859

3

21

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ

65

1

บ้านเชิด

พนัสนิคม

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ

0 1663 8925

3

22

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ

65

1

บ้านเชิด

พนัสนิคม

กลุ่มสตรี ม.1 บ้านเชิด

0 1663 8925

3

                 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : http://www.pattayainformation.com/souvenir/pattaya_souvenir.html

 

932 Total Views 1 Views Today

ที่เที่ยวพัทยา ที่น่าสนใจ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Blue Captcha Image
Refresh

*

Translate »