วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ที่เที่ยวพัทยา.com มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม.160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงรายริมสระน้ำ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3823 7506 นอกจากนี้ ยังมีบริเวณที่เป็นโครงการพระราชดำริ ศูนย์ฝึกเกษตรและบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า โทรศัพท์ 0 3823 8060, 0 3823 5250

วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา เป็นแหล่งรวมของงานศิลปะของไทย ป็นวิหารขนาดใหญ่ เป็นศิลปะแบบจีน มี 3 ชั้น แหล่ง รวบรวมศิลปกรรม ไทย-จีน ข้างนอกจัดแสดง แปดเซียนข้ามทะเล ภายในชั้นล่างมีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น พระพุทธรูป สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้รูปปั้นจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ฯลฯ ในชั้นสองจะมีรูปปั้น มวยจีนของวัดเส้าหลิน มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ โบราณวัตถุห้องศิลปกรรมไทย

วิหารเซียน ก่อตั้งโดยนาย สง่า กุลกอบเกียรติ พร้อมด้วยคณะและญาติมิตร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระ ชมน์พรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดย นายสง่า ได้รับพระราชทานที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ และทรงพระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า ” อเนกกุศลศาลา “การก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปีกว่า และวันที่ 24 ธันวาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทำพิธีเปิดอเนกกุศลศาลา โดยในวันเดียวกันนี้นาย สง่า กอบเกียรติกุล ก็ได้น้อมถวาย อาคารอเนกกุศลศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งโบราณวัตถุที่จัดแสดงทั้งหมด ในวิหารนี้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบหมาย ให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับไปดูแลต่อโดยให้ มูลนิธิอเนกกุศศาลาใน พระสังฆราชูปถัมภ์เป็น ผู้รับผิดชอบการดูแลบริหารงานของ อเนกกุศลศาลาต่อไปซึ่งในปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิหารเซียนเปิดเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท หมายโทรศัพท์ 0-3823-8367

 

watmain

 


เขาชีจรรย์

ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท ไปอีก 6 กิโลเมตร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บน หน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสมัยสุโขทัยผสมศิลปะสมัยล้านนาขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธ มหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุ พระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ เขาชีจรรย์เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. นักท่องเที่ยวควรแต่งกายสุภาพ งดส่งเสียงดัง ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และไม่ควรเข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนด เพราะอาจเกิดอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นลงมาได้

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ภายใต้โครงการพัฒนา
พื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2526   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราช
ดำเนินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และได้ทรงมีพระราชดำริกับ นายสุหะ ถนอมสิงห์ ในเรื่อง
ของโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม โดยมีเนื้อหาที่กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. ให้กรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่าบริเวณรอบเขาชีโอน  ที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพปรกติ
2. การที่กรมป่าไม้จะขอดำเนินการทำสวนสัตว์เปิดด้านสัตว์ปีก และสัตว์กีบบริเวณรอบ
อ่างเก็บน้ำเขาชีโอนนั้น   ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้สามารถจัดทำได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ส่วนราชการต่างๆดำเนินการปลูกต้นไม้ ทั้งในส่วนที่กรมชลประทานสามารถส่งน้ำ
ได้และทั้งในส่วนที่กรมชลประทานไม่สามารถส่งน้ำได้ โดยให้กรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

พื้นที่นั้นประกอบไปด้วยท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และตำบลพลูตาหลวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,299 ไร่ หรือ 3.68 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพ   ภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 80-308
เมตร จุดที่สูงที่สุดคือยอดเขาชีโอน พื้นที่หรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เนื่องจากถูกใช้พื้นที่เพื่อใช้ทำการ เกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะอากาศแบบ Tropical  savana ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1200 มิลลิเมตร
ทรัพยากรธรรมชาติ  พื้นที่ในอดีตมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง มีไม้ที่สำคัญเช่น ยางนา ตะเคียน มะค่าโมง ฯลฯ แต่เนื่อง
จากพื้นที่ผ่านการทำสัมปทาน  นำเอาไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจออกไปจนแทบไม่เหลือ อีกทั้งยังถูกการบุกรุกครอบ
ครองจากชาวบ้านเพื่อใช้ทำเกษตรกรรม  ทำให้พื้นที่ทั่วไปกลายเป็นไร่ร้าง  และเป็นป่าเสื่อมโทรมที่ขาดการดูแล
ชุมชนรอบพื้นที่  มีชุมชนที่อยู่รอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 4 หมู่บ้านอันได้แก่
บ้านโรงน้ำตาล   อยู่ทิศตะวันออกของพื้นที่ มีประมาณ 200 หลังคาเรือน  ประชากร 1000 คน
บ้านเขาบายสี   อยู่ด้านด้านทิศใต้ของพื้นที่ มีประมาณ 300 หลังคาเรือน  ประชากร 1500 คน
บ้านเขาชีจรรย์  อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีประมาณ 320 หลังคาเรือน ประชากร 1800 คน
บ้านหนองจับเต่า ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีประมาณ 400 หลังคาเรือน ประชากร 2000 คน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และแรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่รับจ้างอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่มีอยู่ภายใน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เพื่อคุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพให้ระบบนิเวศมีความสมดุลย์ สามารถเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษ์
ลักษณะของงานของเขตห้ามล่าเขาชีโอน อาจแบ่งลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้ งานในส่วนคุ้มครองระบบนิเวศ อันได้แก่การป้องกันและการปราบปราม
การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ งานในส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์น้ำ งานในส่วนของการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ งานของการประชาสัมพันธ์ งานในส่วนการอำนวยการและการพัฒนา  ให้เขตห้ามล่าของเขาชีโอนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป
โครงสร้างการบริหาร   เขตห้ามล่าเขาชีโอน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยา
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ 1 ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 5 ตำแหน่ง พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง
โดยมีนาย ธิติกร กิตตินันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้
2635 Total Views 1 Views Today

ที่เที่ยวพัทยา ที่น่าสนใจ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Blue Captcha Image
Refresh

*

Translate »